Migratie

De Nederlandse regering heeft zich (vooralsnog) voorgenomen om op 12 december het Marrakesh pact te ondertekenen. Een pact dat, volgens deskundigen, de deur voor migranten wagenwijd openzet.  Is het verstandig om een dergelijk pact te ondertekenen en zitten we met zijn allen te wachten op een verdere toestroom van met name Afrikaanse migranten?  Migranten die veelal geen of een minimale opleiding hebben en geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren voor wat betreft de verdere ontwikkeling van Nederland. Migranten ook die qua cultuur/geloof en opvattingen ver afstaan van onze normen en waarden. 

Lees verder

Keuzestress

Ik heb er even over moeten nadenken wat ik in mijn eerste blog hier op blog24.nl zou gaan schrijven.  De dividend belasting, het migratie vraagstuk, het democratisch gehalte van de EU, De brexit of toch maar een luchtiger verhaal. Bijvoorbeeld over de 3-0 winst van PSV op Ajax.   Nu wordt de wijze waarop je de luchtigheid van dit laatste ervaart overigens wel bepaald door de regio waar je woont en de club die je de meeste warmte toedraagt. Keuzestress dus voor wat betreft de inhoud van de allereerste blog op deze website.

Lees verder